Oferty
Rynku
Komercyjnego
Baza lokali na sprzedaż i do wynajęcia - 31 324 ogłoszeń w całej Polsce

Lokal do kupienia - Wrocław

Wrocław, Wagonowa

o cenę zapytaj ogłoszeniodawcę
  • Typ transakcji: sprzedaż
  • Ogłoszeniodawca: licytacja komornicza

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej

Tomasz Kinastowski

Kancelaria Komornicza, pl. Legionów 17, Wrocław, 50-047 Wrocław

tel. skontaktuj się z ogłoszeniodawcą / fax. skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

Sygnatura: KM 2954/14


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej Tomasz Kinastowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-05-2018 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej z siedzibą przy Świebodzka 5, 50-047 Wrocław, pokój 212, odbędzie się pierwsza licytacja użytkowania wieczystego nieruchomości należącej do dłużnika: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe i Usługowe Ankor Sp. z o.o. we Wrocławiu , położonej przy Wagonowa 18, 53-609 M. Wrocław , dla której SĄD REJONOWY WROCŁAW IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1K/00231218/9 .
Opis nieruchomości:
Budynek o pow. 11.987 mkw. składa się z z dużego segmentu hali dwunawowej z antresolami (11.553 mkw) oraz segmentu dwukondygnacyjnego biurowo-socjalnego (434 mkw). Zgodnie z treścią Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr XXXII/2290/04 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 30 grudnia 2004 r. budynek ma wartości historyczne i jest objęty zakazem wyburzania. Ponadto znajduje się w obszarze objętym ochroną konserwatorską.

Więcej informacji na temat nieruchomości oraz dokumentacja fotograficzna dostępne są na stronie internetowej kancelarii http://komornik-kinastowski.wroclaw.pl/licytacje-nieruchomosci/

Suma oszacowania wynosi 14 343 000,00 zł , zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 10 757 250,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 434 300,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub przelewem na konto komornika nr: 56 skontaktuj się z ogłoszeniodawcą skontaktuj się z ogłoszeniodawcą PKO BP S.A. III O./Wrocław.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy


Tomasz Kinastowski


Lokalizacja ogłoszenia przybliżona do miejscowości lub dzielnicy/osiedla